Fiat Panda seria 4 - samochód osobowy o napędzie hybrydowym

Mieszkasz i rozliczasz PIT 2021 w Tarnowskich Górach

ZGŁOŚ SIĘ NA www.rozliczpitwtg.pl

1x

Fiat Panda seria 4

samochód
osobowy o napędzie
hybrydowym

1 x Fiat Panda seria 4 - samochód osobowy o napędzie hybrydowym
2x
konsola XboX Series X
konsole
XboX Series X
3x
hulajnoga elektryczna Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2
hulajnogi elektryczne
Xiaomi Mi Electric
Scooter Pro 2
4x
konsola XboX Series X
smartfony
SAMSUNG Galaxy
M52
5x
karty podarunkowych do parku wodnego w Tarnowskich Górach o wartości 500 zł
kart podarunkowych do
parku wodnego w
Tarnowskich Górach o
wartości 500 zł

Laureaci

FIAT PANDA SERIA 4 Małgorzata G.
XboX Series X Łukasz P.
Rafał J.
Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 Krzysztof W.
Paulina K.
Paulina S.
SAMSUNG Galaxy M52 Grażyna G.
Marek M.
Arkadiusz D.
Edyta P.
Karta podarunkowa 500 zł Emilia B.
Anna J.
Justyna S.
Romualda S.
Tomasz J.

Dziękujemy za liczny udział w loterii!
Laureatom gratulujemy wygranych!

Nagrody

FIAT PANDA SERIA 4
XboX Series X
Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2
SAMSUNG Galaxy M52
do parku wodnego o wartości 500 zł

Pytania i odpowiedzi

Udział w loterii może wziąć pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie gminy Tarnowskie Góry, która złożyła deklarację podatkową PIT za 2021 rok w Urzędzie Skarbowym w Tarnowskich Górach znajdującym się przy ul. Opolskiej 23, tj. wskazała w deklaracji podatkowej PIT gminę Tarnowskie Góry jako miejsce zamieszkania.

Tak. Loteria jest skierowana do wszystkich podatników, którzy rozliczą PIT w Tarnowskich Górach za 2021 rok, wpisując w deklaracji adres zamieszkania zlokalizowany na terenie gminy Tarnowskie Góry - dla tych, którzy rozliczają się tutaj od lat oraz tych, którzy zrobią to po raz pierwszy.

Według definicji to ośrodek interesów życiowych - osobistych i gospodarczych. Przy czym centrum interesów osobistych to powiązania rodzinne, towarzyskie, aktywność społeczna, obywatelska, działalność polityczna w organizacjach społecznych etc. Natomiast ośrodek interesów gospodarczych to działalność zarobkowa – praca, działalność gospodarcza, źródła dochodów, inwestycje, majątek etc. Podatnik sam musi zdecydować, gdzie jest centrum jego życia (miejsce zamieszkania).

W loterii może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie gminy Tarnowskie Góry, która złożyła deklarację podatkową PIT za 2021 rok w Urzędzie Skarbowym w Tarnowskich Górach, właściwym miejscowo ze względu na adres zamieszkania, tj. wskazała w deklaracji podatkowej PIT gminę Tarnowskie Góry – jako miejsce zamieszkania.

Tak.

Do dnia 23.05.2022 roku do godz. 23:59:59

W loterii nie mogą brać udziału pracownicy organizatora loterii oraz pracownicy Urzędu Gminy Tarnowskie Góry, kierownicy podległych mu jednostek organizacyjnych gminy, radni gminy, dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Tarnowskie Góry i ich zastępcy oraz członkowie zarządów gminnych osób prawnych, jak również członkowie najbliższej rodziny wszystkich ww. osób. Członkiem najbliższej rodziny w rozumieniu Regulaminu są: małżonkowie, rodzice, dzieci, przysposobieni, przysposabiający, rodzeństwo. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest osoba zatrudniona zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i umowy cywilnoprawnej (umowy o dzieło, umowy zlecenie).

Nie. Loteria skierowana jest do wszystkich podatników rozliczających PIT za 2021 rok w Tarnowskich Górach , tj. wszystkich, którzy w deklaracji wpisali miasto Tarnowskie Góry jako adres zamieszkania – zarówno tych, którzy rozliczają się tutaj po raz pierwszy, jak i tych, którzy robią to od lat.

Oczywiście, jeśli do tej pory rozliczała deklarację PIT w Tarnowskich Górach. Jeśli natomiast zmiana miejsca zamieszkania na gminę Tarnowskie Góry została wprowadzona do systemu dopiero w roku 2021, to deklarację podatkową PIT za 2021 rok należy złożyć do Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania w roku 2021 (wprowadzonego w systemie), czyli poza Tarnowskimi Górami. Wówczas udział w loterii nie jest możliwy.

Tak. Należy wskazać w deklaracji podatkowej PIT gminę Tarnowskie Góry jako miejsce zamieszkania.

Nie. PIT, a właściwie jego pierwsza strona, jest potrzebna tylko w przypadku wygrania którejś z nagród.

Nawet w przypadku wspólnego rozliczania deklaracji podatkowej PIT razem z małżonkiem, każdy z nich jako podatnik może zgłosić się do loterii. Warunkiem jest wskazanie w deklaracji podatkowej PIT gminy Tarnowskie Góry jako miejsca zamieszkania.

Tak. Należy ponownie złożyć PIT w Urzędzie Skarbowym w Tarnowskich Górach - tak jakby się rozliczało samemu. Dodatkowo należy do deklaracji PIT dołączyć krótkie pismo wyjaśniające poniższej treści: "Z uwagi na to, że pracodawca złożył w moim imieniu deklarację podatkową PIT w poprzednio właściwym Urzędzie Skarbowym - składam ponownie deklarację podatkową, jako korektę, z aktualnym miejscem zamieszkania w gminie Tarnowskie Góry".

Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe.

Oczywiście. Nie ma żadnych ograniczeń.

Każdym sposobem przewidzianym przez prawo podatkowe. Czyli drogą elektroniczną, bezpośrednio w urzędzie skarbowym, nadanie drogą pocztową lub innym możliwym sposobem. Ważne jest, aby wpisać w deklaracji adres zamieszkania – gmina Tarnowskie Góry i przesłać do US w Tarnowskich Górach.

Oczywiście. Również kiedy rozliczają się sami, np. ze względu na dodatkowe źródło dochodów lub ewentualne odliczenia.

Nie ma takiej potrzeby. Urzędy Skarbowe robią to automatycznie.

Urzędy Skarbowe wprowadziły znaczne uproszenie i przygotowują rozliczenia w imieniu podatnika, zadaniem którego jest jedynie jego uzupełnienie. W takiej sytuacji (jeśli PIT nie został rozliczony drogą elektroniczną i podatnik nie otrzymał UPO), gdy taki podatnik zostanie wylosowany jako laureat i poproszony o przedstawienie dokumentów potwierdzających złożenie deklaracji PIT w Tarnowskich Górach, będzie mógł on – w zależności od żądania organizatora loterii – przedstawić pierwszą stronę deklaracji przygotowanej przez US (stronę można pobrać na podatki.gov.pl) lub zaświadczenie potwierdzające złożenie Deklaracji PIT za rok 2021 wydane przez Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach.

Tak. Zarówno deklaracje składane osobiście, jak i elektroniczne biorą udział w loterii.

W przypadku rozliczenia deklaracji drogą elektroniczną należy pobrać Urzędowe Potwierdzenie Odbioru, które jest jedynym dokumentem potwierdzającym złożenie deklaracji w formie elektronicznej. Należy je pobrać z tej strony internetowej: podatki.gov.pl.

Organizator. W wartość nagrody głównej tj. samochodu oraz nagrody I stopnia tj. konsoli XboX Series X wliczona jest dodatkowa kwota pieniężna, która nie podlega wypłacie na rzecz laureata, ale przeznaczona zostanie na zapłatę zryczałtowanego podatku od nagrody.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:
lub pisząc na adres: Nofsza Sp. z o.o. ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk z dopiskiem "Inspektor Ochrony Danych".

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.